Aventure Ensemble
Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact
Repertoire

Klankschap van een concilie 1414-1418

In het kleine stadje Constans werd 600 jaar geleden een wereldtop gehouden. Doel was de problematische situatie van 3 pausen die aanspraak maakten op de Heilige Stoel te beëindigen en de eenheid in kerk en geloof te herstellen. De top leverde voor laatmiddeleeuwse begrippen een ongekend druk verkeer van geestelijke en wereldlijke leiders uit alle windstreken op. De ontmoetingen van deze hooggeplaatsten, allen met hun eigen musici, riten en gewoonten, hebben het Concilie van Constans tot een – onbedoeld - eerste Europees muziekfestival gemaakt. 

Aventure laat tussen 2014 en 2018 in zomerschool, workshops en concerten telkens delen van het klankschap van dit concilie horen. De zomerschool van 2015 trapt af met een klankschap van de eerste maanden van het concilie en de reis van koning Sigismund.

Klankschap deel 1 Op reis met koning Sigismund - Zomerschool op Schiermonnikoog 29 juni - 3 juli 2015

In de zomer van 1415 verliet koning Sigismund Constans om elders in West-Europa steun te vergaren voor het concilie. Sinds de glorieuze opening in november 1414 door paus Johannes XXIII en de late aankomst van Sigismund zelf, was de top chaotisch verlopen. Door de vlucht van Johannes XXIII en de rebellie van hertog Friedrich IV van Oostenrijk, de onrechtmatige terechtstelling van de Praagse kerkhervormer Jan Hus en het gebrek aan medewerking van met name de Zuid-Franse paus Benedictus XIII, dreigde het concilie te mislukken. Dat er uiteindelijk in 1417 een door heel Europa erkende paus uit de bus kwam, was in belangrijke mate te danken aan de diplomatieke reislust van Sigismund. 

Klankschap & repertoire                                                                       

In de zomerschool werken we aan polyfone én eenstemmige muziek uit de vroege 15e eeuw die met de eerste maanden van het concilie en de daarop volgende reis van Sigismund verbonden is. Het motet Argi vices Polyphemus ter ere van Johannes XXIII; Ars Nova-mottetten uit het Straatsburg Manuscript; misdelen van Johannes Ciconia of Antonius Zacharias die via het concilie in centraal Europa terecht kwamen; Tuba-en trompetta-stukken die het alom aanwezige geluid van klokken en trompetten weerspiegelen, geven een indruk van het polyfone repertoire. Hussiten-hymnes en een lied als het fantasievolle reisverhaal Es ist ain altgesprochner rat van Oswald von Wolkenstein vertegenwoordigen het eenstemmig repertoire. Wolkensteins arrangementen van Franse en Italiaanse meerstemmige liederen laten precies zien wat het concilie bewerkstelligde: een internationaal klankschap.

Schiermonnikoog 

De zomerschool vindt van 29 juni-3 juli 2015 plaats in de Got Tjark op Schiermonnikoog. Zangers en instrumentalisten werken o.l.v. Christopher Kale, Marco Magalhães en Ita Hijmans aan dit ‘voor-elk-wat-wils’ repertoire naar een presentatie toe.

Voor wie zangers (koor en/of solistisch) en instrumentalisten (blokfluit, vedel, luit, harp, organetto, schalmei, trombone, draailier) maximum aantal deelnemers: 18.   

Niveau indeling naar ervaring: amateur/gevorderd amateur/ pre-professioneel. Tip! Doe mee met je eigen ensemble en doe een voorstel voor repertoire binnen het thema van het klankschap van het Concilie van Constans.

Spelen uit oude notatie is mogelijk maar geen must. Tijdens de zomerschool houden we weer workshops oude notatie voor beginners en capita selecta voor gevorderden.

Aanvang maandag 29 juni 2015, 16.00 uur Got Tjark, Schiermonnikoog

Slotpresentatie door de deelnemers: vrijdag 3 juli, 15.30 uur. Einde zomerschool na diner met mogelijkheid de 19.30 boot te halen.

Dagindeling ochtendsessie: 9.00 - 12.30 uur; middagsessie:14.30 - 17.30 uur; avondsessie: 20.00 - 21.30 uur. Een uitgewerkt programma met lezingen, workshops etc. volgt in juni 2015. 

Cursuskosten €335 (zonder overnachting, verzorging en toeristenbelasting); Diner maandag t/m vrijdagavond: €100; Overnachting 4x in een 2-persoonskamer met ontbijt: v.a. €140. Voor een meerprijs is een 1-persoonskamer in mogelijk, maar de voorraad is beperkt! 

Aanmelden Stuur een mail naar Aventure met naam, adres, stemsoort of instrument. In antwoord krijg je een aanmeldingsformulier. Dit formulier dient ingevuld te worden geretourneerd. Tegelijkertijd doe je een aanbetaling van € 50 euro op ING 4841704 tnv  Stichting Aventure.

Ivm de beperkte overnachtingscapaciteit op Schiermonnikoog, is het aan te bevelen nog voor de jaarwisseling aan te melden.

Inschrijving & Annuleringsvoorwaarden

- Je bent ingeschreven na een aanbetaling van €50 op tnv Stichting Aventure en het opsturen van een ingevuld aanmeldingsformulier. - Het gehele bedrag moet op 15 mei 2015 voldaan zijn.- Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de cursus is euro 50,- verschuldigd. Van 2 maanden tot 1 maand voor aanvang 50% van het aangegeven cursusbedrag, van 1 maand tot 1 week voor aanvang 75% van het cursusbedrag. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. -Bij annulering door Stichting Aventure wordt uiteraard het gehele bedrag teruggestort. -Aventure behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in het program en docenten aan te brengen.

Copyright 2006 Loupe Creative Solutions | Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact