Aventure Ensemble
Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact
Repertoire

1514: in Holland klinkt muziek

concert - workshop - zing-in


Op de drempel van de nieuwe tijd klinkt er muziek in de Hollandse steden: internationale polyfonie van de Europese elite, Modern Devote kloostermuziek én muziek van de stedelingen die tot in het kleinste detail de elitaire polyfonie met de kloostermuziek vermengt.  Dit is de rijke Hollandse muziekcultuur waarin de schilder Jacob Cornelisz van Oostsanen (1475-1533) en zijn overbuurman in de Kalverstraat, de bankier en mecenas Poppius Occo (1483-1537) leefden. Het werk van Jacob Cornelisz is vanaf maart 2014 in de overzichtstentoonstelling Van Oostsanen, de eerste Hollandse meester te zien. Poppius’ Occo Codex horen we in concert, workshop en zing-in met 1514: in Holland klinkt muziek


CONCERT
1514: in Holland klinkt muziek

Ecce panis angelorum


Occo Codex; Handschrift Koning; kloosterhandschriftenIn het concertprogram Ecce panis angelorum klinkt de stad rond Jacob en Poppius, een muziekcultuur zoals die alleen in Holland te vinden was. 
De Sacraments-mis Ecce panis angelorum reflecteert de elite uit de Kalverstraat;  Verbliit u lieve susterkyn de devote kloosters uit de Nes; O, salutaris Hostia doet de stap van de pelgrims weerklinken en Mijns herten troest, mijns siels begheren laat het zielenleven van de zich emanciperende burgerij horen. De verfijnde polyfonie uit de Occo Codex vult het tentoongestelde werk van Jacob Cornelisz in Alkmaar thematisch aan, terwijl de muzikale diversiteit en fusion van eenvoudige kloostermuziek en elitaire polyfonie reliëf geven aan de stad van Jacob en Poppius in de Amsterdamse Oude Kerk.

zang Nancy Mayer, Christopher Kale, João Moreira*/Jon Etxabe Arzuaga**, Philip Barkhudarov
blokfluit Marco Magalhães, Fumitaka Saito, Ita Hijmans

29 maart 2014 - Oude Kerk Amsterdam
4 april 2014 - Stedelijk Museum Alkmaar
 

* in Amsterdam **in Alkmaar

4-daagse WORKSHOP 
1514: in Holland klinkt... muziek uit Het Paradijs
Missa Ecce panis angelorum uit de Occo Codex en Hollandse tophits ca 1514

We gaan als het ware het woonhuis van Poppius Occo binnen, Het Paradijs, in de Amsterdamse Kalverstraat dat onder zijn vele schatten het kostbare muziekhandschrift, de Occo Codex, bewaarde. Het handschrift opent met muziek gerelateerd aan het Hosti-wonder en internationale Corpus Christi-polyfonie. Begrijpelijk, daar Poppius kerkvoogd van de Heilige Stede, het centrum van het Amsterdamse Hosti-wonder, was. 
In het gewelf van het voormalig Sint Lucienklooster, het huidige Amsterdam Museum en in het Stedelijk Museum Alkmaar vindt in twee vervolgweekends een workshop plaats. Het repertoire concentreert zich rond de Ecce panis- mis uit de Occo Codex en instrumentale versies van in Holland populaire stukken als In minen sin of O, Venus bant.
Deelnemers kunnen wanneer zij dat willen - naar niveau en waar mogelijk - uit de originele notatie zingen en spelen. 
In Amsterdam sluit het weekend af met een demonstratie, in Alkmaar volgt de eindpresentatie door de deelnemers van de workshop. De deelnemers hebben uitgebreid de gelegenheid de tentoonstellingen te bezoeken en zo te ervaren dat muziek uit de Occo Codex en de schilderijen van Jacob Cornelisz een rijkere betekenis krijgen wanneer zij niet los van elkaar staan.

datum 12-13 april & 14-15 juni 2014 
waar Amsterdam Museum & Stedelijk Museum Alkmaar
wie  gevorderde (koor) zangers & renaissance instrumentalisten
docenten Christopher Kale, Marco Magalhães, Ita Hijmans 
kosten €200 (excl.lunch); €210 (met concert, excl.lunch)
info & aanmelden
  
ZING-IN
Zing! in Holland anno 1514
muziek van pelgrims en devoten

In de 16e-eeuwse Hollandse stad rond Jacob van Oostsanen en Poppius Occo klonk naast de elitaire polyfonie, muziek van pelgrims en devoten. Muziek die door zijn gebruik – pelgrimage of devotie – wijd verspreid was in het Holland van toen.

In een open Zing-in kun je zelf onder leiding van Aventure's artistiek leider Ita Hijmans, de muziek van pelgrims en devoten uit de stad rond Jacob en Poppius zingen. Er is geen voorkennis of kunde vereist, wel enthousiasme om zelf te zingen!

De Zing-in is gratis op vertoon van een tentoonstellingsticket. 

Za 10 mei 2014, 14.00-16.00 uur Stedelijk Museum Alkmaar
Za 17 mei 2014, 14.00-16.00 uur Amsterdam Museum
Copyright 2006 Loupe Creative Solutions | Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact